Inscripcions al curs 2023-2024

Abans de fer l’inscripció, cal llegir atentament aquest apartats

Els sotasignats autoritzem a L’Escoleta del Mas, el tractament de les nostres dades personals i las dels nostres fills i filles, en un arxiu privat per la gestió administrativa i acadèmica de l’escoleta, sense autoritzar la seva transferència a tercers, excepte permís exprés per escrit. Podrem exercir els nostres drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació escrivint a escoletadelmas@lamanreana.com

Autoritzem a L’Escoleta del Mas a realitzar fotografies i enregistraments d’àudio i vídeo per l’arxiu i documentació de les activitats realitzades. Serem informats de la seva realització via correu o missatgeria telefònica instantània, i conservarem el dret d’oposició si en el futur decidíssim revocar l’autorització. En cap cas seran difoses a tercers, a menys que es requereixi el seu ús amb fins informatius o publicitaris en suport físic, audiovisual i digital en mitjans directament dependents de l’escola, sempre prèvia autorització expressa.

Expressem conèixer i aprovar els termes del projecte educatiu L’Escoleta del Mas,  basats en la metodologia de les pedagogies actives; el període d’adaptació és il·limitat, el control d’esfínters autorregulat (en base a la necessitat madurativa del nen/a), la llibertat de moviment, el respecte a la individualitat, la sana expressió de sentiments, el foment de la cooperació, la no utilització de premis, càstigs, deures o exàmens, la flexibilitat d’horari i la família integrada a l’escola.

Autoritzem que els nostres fills i filles realitzin sortides organitzades per l’escoleta, prèvia comunicació verbal i via e-mail, menys comunicació expressa en contra.

Establim que el mode de comunicació formal per rebre informacions de l’escoleta serà mitjançant les adreces de correu aportades i els telèfons, mitjançant trucades o missatgeria instantània

En cas de família monoparental, deixar les dades del progenitor 2 en blanc
En cas afirmatiu, enviar la fotocòpia del calendari a escoletadelmas@lamanreana.com
Escriviu "NO" en cas negatiu
Escriviu "NO" en cas negatiu
Escriviu "NO" en cas negatiu
En cas afirmatiu indicar nom i edat