L’Aprenentatge dels Infants

El dia a dia de l’Escoleta al mas s’estructura en tres grans pilars:

Joc Lliure a la Natura
Taller educatius vinculats a la vida a la granja i al mas
Propostes educatives al Refugi

Joc lliure a la Natura

El joc lliure té com a objectiu fomentar els següents punts:

Exploració autònoma

Moviment lliure

Aprenentage Autogestionat

Joc amb material no estructurat de l’entorn natural

Registre observacional dels/les professionals i acompanyament

Portarem al “Cau” els tresors que hagin captivat l’atenció dels infants.

Tallers educatius Vinculats a la vida a la Granja i al Mas

Activant l’observació de processos naturals, el pas seqüencial del temps, les relacions causa-efecte, desenvolupant la integració sensorial, establint vincles afectius, descobrint diferents víes de comunicació

Posant en marxa les destreses motius necessàries, la formulació d’hipòtesis, l’aprenentatge per descobriment…

GAUDINT, EXPERIMENTANT I MANTENINT EL GUST PER APRENDRE NATURAL DELS INFANTS

Els Tallers educatius es subdivideixen en 5 parts:

1
Forn de pa i derivats làctics

2

Hort

3

Granja

4

Llana i teixits

5

Ponies&Cavalls

En aquest apartat, sobretot treballem:

Vincle afectiu

Tenim cura de l’altre

Equilibri i atenció

Autonomia i autogestió

Empoderant-se i sentint-se capaços

Jocs motrius i d’orientació espacial

Introducció lúdica de la llengua anglesa

Propostes educatives al Refugi

La nostra aula és la natura, el mas i la granja…però també tenim un refugi interior on compartir, fer joc heurístic, explorar, construir coneixement junts, inventar històries amb allò que ens ha captivat durant el joc lliure…

Gaudim d’un món màgic en un espai on la lectura i l’escriptura tenen un propòsit… i ens envoltem de contes, paraules i lletres

Vols inscriure els teus fill/es?

inscripcions al curs