DADES DE FACTURACIÓ DE L’INSCRIPCIÓ

En compliment de l’ establert en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal i de la LSSICE, dono el meu consentiment per a que aquestes dades siguin incloses en un fitxer del que és titular FUNDACIÓ LA MANREANA i que es troba degudament inscrit en l’AEPD.
Aquestes dades i la documentació exigida seran única i exclusivament per la tramitació de la inscripció en el centre i les se ves activitats i les tasques d’atenció i cura dels alumnes.
L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, impugnació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar adreçant-se a FUNDACIÓ LA MANREANA – C/ MAS SANT JORDI, S/N – 25430 JUNEDA (Lleida).

Escriviu "ES" seguit dels nombres corresponents separats per guions (-)
Escriviu els nombres corresponents separats per guions (-)

L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, impugnació, cancel·lació i oposició a les dades que acaba de facilitar, que podrà exercitar adreçant-se a LA MANREANA – C/ MAS SANT JORDI, S/N – 25430 JUNEDA (Lleida).